Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 1 jan 1978
1 jan 1818 ontstaan uit: Opijnen (door naamswijziging)
1 jan 1978 opgegaan in: Neerijnen
Variant: Est en Op-Ynen

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1830/1900
Dienstboden/knechten:1860/1900
7 films; 2.165 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte