Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
Gemeente tot 19 sep 1814 onder Zuid-Holland.
Variant: Culenborg (met name sinds 1887)
Variant: Kuilenburg

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1830/1840, 1850/1940
Dienstboden/knechten:1873/1940
Volkstellingen:1830, 1840
19 films; 16.501 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte