HOME Plaatsnamen in FamilySearch (Friesland) Plaatsnamen per provincie: GR FR DR OV FL GL UT NH ZH ZL NB LB Hoofdpagina Bijgewerkt op 09-02-2011 Voor ontbrekende plaatsen en/of akten in de provincie Friesland zie Alle Friezen Plaatsnaam: Aantal films: Bijzonderheden: Achtkarspelen nog geen akten beschikbaar Aengwirden 24 reeksen Ameland 16 reeksen Baarderadeel 40 reeksen Barradeel 51 reeksen Het Bildt 59 reeksen Boarnsterhim nog geen akten beschikbaar Bolsward 37 reeksen Dantumadeel 57 reeksen 2009 naamswijziging in Dantumadiel Dantumadiel zie Dantumadeel Dokkum 25 reeksen Dongeradeel nog geen akten beschikbaar Doniawerstal 23 reeksen Ferwerderadeel nog geen akten beschikbaar Ferwerderadiel nieuwe naam voor Ferwerderadeel Franeker 53 reeksen Franekeradeel 40 reeksen Gaasterlan-Sleat zie Gaasterland Gaasterland 33 reeksen 1985 naamswijziging in Gaasterlan-Sleat Harlingen 82 reeksen Haskerland 44 reeksen Heerenveen nog geen akten beschikbaar Hemelumer Oldeph. en Noordwolde zie Hemelumer-Oldeferd Hemelumer-Oldeferd nog geen akten beschikbaar Hennaarderadeel 32 reeksen Hindeloopen 15 reeksen IJlst 14 reeksen Idaarderadeel 39 reeksen Kollumerland en Nieuw-Kruisland 48 reeksen Leeuwarden 212 reeksen Leeuwarderadeel 56 reeksen Lemsterland 36 reeksen Littenseradiel nog geen akten beschikbaar Menaldumadeel 67 reeksen Oostdongeradeel 54 reeksen Ooststellingwerf 53 reeksen Opsterland 83 reeksen Rauwerderhem 21 reeksen 2 jaarindexen op film (Printversie) op type akte Schiermonnikoog 12 reeksen Schoterland nog geen akten beschikbaar Sloten FR 9 reeksen Smallingerland 57 reeksen Sneek 58 reeksen Stavoren 7 reeksen voor 1979 genaamd Staveren Terschelling 15 reeksen Tietjerksteradeel 69 reeksen 1989 naamswijziging in Tytsjerksteradiel Utingeradeel 30 reeksen Vlieland 6 reeksen Westdongeradeel 47 reeksen 1 jaarindex op film (Printversie) op type akte Weststellingwerf 70 reeksen Wonseradeel 77 reeksen 1987 naamswijziging in Wunseradiel Workum 32 reeksen Wymbritseradeel 68 reeksen 1986 naamswijziging in Wymbritseradiel FRIESLAND: 41 plaatsnamen met films 1.871 films 3 op jaar geïndexeerde films 1.542.964 images Vanwege de vele en regelmatige wijzigingen door FS zijn de links naar de plaatsnamen vervallen. Wil je toch naar de plaatsnaam op FS; open dan een reeks van die plaats en tik op de witte regel bovenin de plaatsnaam aan. E-mail; Copyright © 2011 www.genver.nl