Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1999
1 okt 1816 ontstaan uit: Blija
1 okt 1816 ontstaan uit: Ferwerd
1 okt 1816 ontstaan uit: Hallum
1 okt 1816 ontstaan uit: Marrum
1 jan 1999 opgegaan in: Ferwerderadiel (door naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912, 1923/1932, 1941/1950
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1882
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1932
Overlijdensakten:1811/1950
125 films; 85.544 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden