Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1989
1 okt 1816 ontstaan uit: Bergum
1 okt 1816 ontstaan uit: Hardegarijp
1 okt 1816 ontstaan uit: Oenkerk
1 okt 1816 ontstaan uit: Oostermeer
1 jan 1989 opgegaan in: Tytsjerksteradiel (door naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1849/1899
Dienstboden/knechten:1870/1899
Inwoners:1806/1814
Volkstellingen:1829, 1839
11 films; 18.853 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte