Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 2011
1 okt 1816 ontstaan uit: Berlikum
1 okt 1816 ontstaan uit: Dronrijp
1 okt 1816 ontstaan uit: Marsum
1 okt 1816 ontstaan uit: Menaldum
1 jan 2011 opgegaan in: Menameradiel (door naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1849/1900
Dienstboden/knechten:1869/1900
Volkstellingen:1811/1812, 1815, 1825/1835
9 films; 13.263 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte