Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot heden
1 okt 1816 ontstaan uit: Burum
1 okt 1816 ontstaan uit: Kollum
1 okt 1816 ontstaan uit: Oudwoude
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.
Variant: tweede deel van de naam: wisselend tussen 'Nieuw-Kruisland' en 'Nieuwkruisland'
Administratieve naam 'Kollumerland c.a.'

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1860/1900
Dienstboden/knechten:1870/1900
4 films; 7.081 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand