Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1984
1 okt 1816 ontstaan uit: Grouw
1 okt 1816 ontstaan uit: Roordahuizum
1 jan 1984 opgegaan in: Boornsterhem
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1795, 1798/1803, 1850/1900
Dienstboden/knechten:1874/1900
Inwoners:1798/1808, 1825
13 films; 8.305 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte