Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1984
1 okt 1816 ontstaan uit: Oosterend
1 okt 1816 ontstaan uit: Wommels
1 jan 1984 opgegaan in: Littenseradeel
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1850/1900
Volkstellingen:1829, 1839, 1849
6 films; 8.082 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte