Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot heden
1 okt 1816 ontstaan uit: Almenum (gedeeltelijk)
1 okt 1816 ontstaan uit: Tjum
1 jan 1984 toegevoegd: Barradeel
1 jan 1984 toegevoegd: Franeker
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1829, 1839, 1850/1900
Volkstellingen:1829, 1839, 1849
10 films; 7.470 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte