Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 2009
1 okt 1816 ontstaan uit: Dantumawoude
1 okt 1816 ontstaan uit: Rinsumageest
1 okt 1816 ontstaan uit: Veenwouden
1 jan 2009 opgegaan in: Dantumadiel (naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1850/1899
Inwoners:1826/1834
Volkstellingen:1829, 1839
8 films; 11.357 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte