Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2011
1 jan 2011 opgegaan in: Súdwest Fryslân

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1827/1842, 1850/1900
Volkstellingen:1744, 1748, 1794, 1796/1797, 1830
7 films; 5.815 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte