Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1984
1 okt 1816 ontstaan uit: Bozum
1 okt 1816 ontstaan uit: Jorwerd
1 jan 1984 opgegaan in: Littenseradeel
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1860/1900
Volkstellingen:1714, 1830, 1840, 1850
5 films; 6.042 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte