Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1984 tot 3 jan 1985
1 jan 1984 ontstaan uit: Idaarderadeel
1 jan 1984 ontstaan uit: Rauwerderhem
1 jan 1984 ontstaan uit: Utingeradeel
3 jan 1985 opgegaan in: Boarnsterhim (door naamswijziging)

Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps