Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 3 jan 1985 tot 1 jan 2014
3 jan 1985 ontstaan uit: Boornsterhem (door naamswijziging)
1 jan 2014 opgegaan in: Leeuwarden (Grou, Jirnsum, Abbenwier, Reduzum, Idaerd, Eagum, Wergea, Domwier en Wartena)
1 jan 2014 opgegaan in: Heerenveen (Akkrum, Oude Schouw, Aldeboarn, Oosterboorn, Poppenhún, Soarremoarre, Birstum)

Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps