Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1966
1 jul 1966 opgegaan in: Valkenisse (Walcheren)
Variant: Biggekerke en Krommenhoeke

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1842
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1910
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1816/1922
Overlijdensakten:1811/1940
27 films; 8.672 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking