Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1921
1 mei 1921 opgegaan in: Veldhoven

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1837/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1844/1921
Overlijdensakten:1811/1942
225 films; 5.511 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden