Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 apr 1941
1 apr 1941 opgegaan in: Ravenstein

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1857, 1859/1902
Huwelijksaangiften:1838/1857, 1859/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1857, 1859/1882
Huwelijksakten:1811/1857, 1859/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1853, 1856/1922
Overlijdensakten:1811/1857, 1859/1942
240 films; 16.080 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden