Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1922
1 jan 1922 opgegaan in: Waalwijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1812/1892
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1882
Huwelijksakten:1812/1892, 1903/1921
Huwelijksbijlagen:1812, 1820/1832, 1838/1922
Overlijdensakten:1812/1892, 1903/1921
80 films; 10.775 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden