Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1997
1 jan 1997 opgegaan in: Zundert

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840, 1843/1882, 1903/1909
Huwelijksafkondigingen:1811/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1902, 1913/1922
Overlijdensakten:1811/1822, 1824/1942
259 films; 12.713 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: West-Brabant
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden