Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1997
1 jan 1997 opgegaan in: Roosendaal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840, 1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1817, 1819/1846, 1848/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1856, 1858/1922
Overlijdensakten:1811/1942
356 films; 66.754 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Roosendaal
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden